Kommer snart: Kønnets idéhistorie

Kønsidéhistorie afdækker vores stadigt foranderlige idéer om køn. Den handler om de roller, forventninger og handlinger, vi tilskriver køn og om de måder hvorpå kønnede idéer, begreber, metaforer såvel som moraliteter, politikker og praksisser implicit og eksplicit former vores verden og fordeler dens muligheder.

Kønsidéhistorie som analytisk tilgang afdækker de udtalte teorier og vidensformer, der har taget udgangspunkt i køn og ikke mindst kønsforskelle, de magt- og dominansformer, som hierarkiske kønsforestillinger har skabt. Kønsidéhistorie er interesseret i de mange måder, hvorpå man op igennem historien har søgt at forklare og stabilisere, hvad forskellige køn er og kan samt alle de måder, hvorpå de måder er blevet omgået og udfordret, ændret og forhandlet.

Kønsidéhistorie handler såvel om at afdække de historisk foranderlige måder, køn er blevet forstået, såvel som de måder alt muligt andet er blevet forstået højlydt eller tavst igennem køn. Det handler om køn i tænkningen og tænkning om køn, dvs. om hvordan køn, kønsforhold og kønsforestillinger implicit og eksplicit har influeret tænkningen samt de måder, hvorpå der eksplicit er blevet reflekteret over køn, f.eks. i naturvidenskaberne, i politik, jura, teologi og økonomi eller i filosofien.

Bogen er redigeret af professor Mikkel Thorup og består af korte bidrag fra nuværende og tidligere ansatte og studerende på Idéhistorie i Aarhus (og et par filosoffer og historikere). Bogen er derfor også et forsøg på at anskueliggøre og uddybe det fortsatte samarbejde mellem ansatte og studerende på Idéhistorie om, hvilken slags idéhistorie vi gerne vil have. Bogen er ment som en invitation til alle slags idéhistorikere og alle andre til at tænke med om, hvordan vi analyserer vores kønnede fortid og nutid.

Kønnets idéhistorie – eller rettere det kønnedes idéhistorier – er en velkommen udfordring til også at læse noget andet end traditionelt og til at læse anderledes end normalt.

Bogen er fagfællebedømt og indeholder bidrag fra: Kamilla Kehlet Bavngaard, Jakob Bek-Thomsen, Christian Olaf Christiansen, Anders Dræby, Nicolai von Eggers, Linnea Amalie Høyer, Line Jacobsen, Morten Haugaard Jeppesen, Anna Kvam, Lone Kølle Martinsen, Marcus Lee Naldal, Niels Nyegaard, Anna Cornelia Ploug, Sara Kier Praëm, Louise Rognlien og Mikkel Thorup. 

Layout: Mathias Skafte Andersen

Scroll to Top