Anne Sofie Christensen-Dalsgaard

Kommer snart: Kønnets idéhistorie

NY UDGIVELSE: Køn­sid­éhis­to­rie afdækker vores stadigt foran­derlige idéer om køn. Bogen er redi­geret af pro­fes­sor Mikkel Tho­rup og inde­hold­er bidrag fra en række idéhistorikere.

Regnemaskinen

En trækasse med tand­hjul og hånd­kraft, heri bestod mekanikken i 1600-tal­lets første reg­ne­mask­in­er. Men selvom den både kunne addere, sub­tra­here, mul­ti­plicere og dividere var der ingen, der gad at købe den.

Gaflen

Da gaflen blev intro­duc­eret til Europa, vak­te den stor skep­sis og blev anset som yder­st dekadent. Men gaflen vandt støt og roligt anven­delse, og i dag udgør den et fast ele­ment af et service. 

Scroll til toppen