Andreas Beyer Gregersen

Penge, kærlighed og høvisk kapitalisme

Andreas Bey­er Gregersen inter­view­er Cen­ter for Vild Analyse om Hol­ly­wood-mytolo­gi, kap­i­tal­is­tiske per­ver­sion­er og filmk­las­sik­eren “Pret­ty Woman”.

Et spørgsmål om ekstrem solidaritet

Hvor­dan kom sam­fun­det til at fly­ve som en anden hum­lebi — trods uvi­den­hed om naturens love? Det fork­lar­er Andreas Bey­er Gregersen, ph.d.-studerende ved Aarhus Uni­ver­sitet, i sin under­søgelse af sam­fun­dets uni­ver­sal­lim: solidaritet.

Scroll til toppen