Jonas Siig

Paradise Hotel er ikke reality-tv

Når næste udgave af TV3s real­i­tyfænomen Par­adise Hotel løber af sta­blen den 2. marts, bliv­er vi som seere atter taget med til et luk­sushotel i Mex­i­co, hvor en vir­tu­ost afstemt bland­ing af intriger, romance, tak­tik og sanseløs beruselse er primus motor for noget af det bed­ste danske tv i de senere år. Par­adise Hotel har nu kørt i elleve sæson­er. Til sam­men­lign­ing kørte Lykke­hjulet i tretten.

Mågen

Mågen, en radikal fugl

I byerne byg­ger mågerne red­er, som det pass­er dem, og de lad­er sig ikke umid­del­bart stoppe af men­nes­kets gud­givne ret til hvad­somhelst. Men hvad er mågen egentlig for et dyr? Har den en dag­sor­den? Hvad vil den med os?

Gerri Kasparov vs. Deep Blue

Ånden og maskinen – Skakcomputere, stormestre og ny humanismekritik

Ånden og mask­i­nen – Skak­com­put­ere, stormestre og ny human­is­mekri­tik Mask­i­nen pro­duc­eres som ensartet mytos i pop­ulærkul­turen, og den kædes almin­deligvis sam­men med karak­tertræk som mega­lo­mani, amoral og ambi­tion­er, der er så bele­jligt abstrak­te eller kom­plekse, at de lig­ger hin­sides grænserne for men­neske­lig erk­endelse. Som sæl­som instans er den amorf, forun­derligt angst­pro­vok­erende og i sti­gende grad …

Ånden og mask­i­nen – Skak­com­put­ere, stormestre og ny human­is­mekri­tik Læs videre »

Scroll til toppen