Kasper Hedegård Schiølin

Martin Heidegger. Foto: Renaud Camus/Flickr

Stævnemøde i München

Den 18. novem­ber i år er det 60 år siden, at den tyske filosof Mar­tin Hei­deg­ger holdte sit aften­fore­drag “Spørgsmål om teknikken”, der blev overværet af intet min­dre end 3000 tilskuere, og igen skulle sætte teknikken (eller teknolo­gien) på den filosofiske og åndsv­i­den­sk­a­belige dagsorden.

En syntetisk kur mod åndenød - Thomas Manns konservatisme

En syntetisk kur mod åndenød — Konservativ revolution i Thomas Manns Trolddomsbjerget

Thomas Manns Trold­doms­b­jer­get, der udkom i 1924, er et af det 20. århun­dredes store værk­er, men Trold­doms­b­jer­get er også et vigtigt vid­nes­byrd om en forvir­ret tid i Tysk­land i 1920erne. Kasper Hedegård Schiølin under­søger, hvor­dan Thomas Mann ikke bare var i færd med at skrive en god fortælling, men på samme tid arbe­jd­ede på at …

En syn­tetisk kur mod åndenød — Kon­ser­v­a­tiv rev­o­lu­tion i Thomas Manns Trold­doms­b­jer­get Læs videre »

Skærmkrigeren, døden og dronen

MAGTENS SFÆRER: Den nye krig bliv­er ført fra com­put­er­skærme i Neva­da-ørke­nen. Dronekrigeren sæt­ter ikke sit liv på spil i fjendtlige ter­ri­to­ri­er, men kan kysse sin kone farvel om mor­ge­nen og tage hjem igen klokken fem. 

Scroll til toppen