Marie Weis

Antikkens fortællinger — i 2021

Selvom antikken lever i bed­ste vel­gående omkring os, kan det være svært at få øje på den. Der­for udgiv­er Bag­grund i samar­be­jde med fes­ti­valen Gold­en Days online­u­ni­ver­set “Antikkens fortællinger — i 2021”.

Calls for papers: Litteratur og idéhistorie

Lit­ter­aturstudi­er og idéhis­to­rie er to tæt­for­bundne faglighed­er med det fælles mål at forstå tek­ster. I idéhis­to­rien indgår lit­ter­a­turen lige fra den speku­la­tive tolkn­ing af Odysseens afspe­jling af Vestens his­to­rie til Thomas Piket­tys afdækn­ing af ulighed­sregimer med udgangspunkt i Jane Austin. 

En dråbe ro

To ven­ner, én mik­stur, en ver­den i accel­er­a­tion. H. G. Wells bland­er kemiske eksper­i­menter, kap­i­tal­is­mekri­tik og tidlig sci­ence fic­tion i sin nov­el­le ”Den Nye Accel­er­a­tor” (1901), som Bag­grund udgiv­er i en dan­sk over­sæt­telse med en introduktion. 

Scroll til toppen