Receptionshistorie

Ideen om den marmorhvide antik

I pop­ulærkul­turen optræder antikken ofte som en mar­morhvid glanspe­ri­ode, men den antikke ver­den var snarere kao­tisk — og fuld af farver.

Alles Alexander: den Store personlighed i endnu større sammenhænge

Siden Alexan­der den Store døde i 323 f.Kr, har han optrådt som kul­turelt ikon i en myr­i­ade af forskel­lige sam­men­hænge; men hvor­dan går det til, at en his­torisk fig­ur som ham ender med at fig­urere på alt fra hus­gavle i en køben­havn­sk forstad til indgan­gen ved Thor­vald­sens toilet?

Antikkens spøgelse

Den Kon­gelige Afstøb­n­ingssam­ling i Køben­havn står med sine ide­alis­erede, hvide, nøgne gip­skroppe som sym­bol på en af kar­di­naldy­derne i den vestlige kul­tur: selvreg­u­ler­ing. Inspek­tør for Afstøb­n­ingssam­ling, Hen­rik Holm, fortæller om sam­lin­gen og sit forhold til stedet.

Scroll til toppen