Kønsidéhistorie

Sarah Gamp — En skændsel for det mest kvindelige erhverv i verden

LYT: Charles Dick­ens lurvede og drik­fældige karak­ter Sarah Gamp blev i det vik­to­ri­anske Eng­land brugt som argu­men­ta­tion for en reform af syge­ple­jen. Lin­nea Amalie Høy­er beskriv­er i et kapi­tel fra Køn­nets idéhis­to­rie, hvor­dan den ufaglærte og util­tal­ende Gamp ikke kun blev brugt som mod­billedet på det nye ide­al for syge­ple­jer­sken, men også blev sym­bol på en neg­a­tiv kvin­de­lighed. Hør eller læs kapit­let her.

Kommer snart: Kønnets idéhistorie

NY UDGIVELSE: Køn­sid­éhis­to­rie afdækker vores stadigt foran­derlige idéer om køn. Bogen er redi­geret af pro­fes­sor Mikkel Tho­rup og inde­hold­er bidrag fra en række idéhistorikere.

Scroll til toppen