Kommer snart: Kønnets idéhistorie

NY UDGIVELSE: Køn­sid­éhis­to­rie afdækker vores stadigt foran­derlige idéer om køn. Bogen er redi­geret af pro­fes­sor Mikkel Tho­rup og inde­hold­er bidrag fra en række idéhis­torikere.