arbejde

Kapitalisme

Ellen Meiksins Wood var en af vores tid vigtig­ste og mest inno­v­a­tive tænkere.

Viden og venstrefløj

Esben Bøgh Sørensen fortæller om, hvor­dan ven­stre­flø­jen analy­ser­er over­gan­gen til videnssam­fun­det som kap­i­tal­is­mens større udbre­delse og indtrængn­ing i alle livets sammenhænge. 

Scroll til toppen