Nobelpris

Herta Müllers arv — erfaringen af diktatur

For den der ønsker at forstå, hvor­dan det er at leve i et dik­tatur, er Her­ta Müller en uomgæn­gelig for­fat­ter. Hen­des liv og værk er et vid­nes­byrd om dik­taturets evne til at ned­bryde men­nes­ket. Her fortæller Karsten Sand Iversen om Müllers vold­somme livshis­to­rie og anerk­endte forfatterskab.

Flyt jer, køer, for livet er kort!

Flyt jer, køer, for livet er kort! Den colom­bianske for­fat­ter Gabriel Gar­cía Márquez gik denne påske bort, 87 år gam­mel. Inden da vandt han Nobel­prisen i littea­tur og for­fat­tede blandt andet 100 års ensomhed og Kærlighed i kol­er­aens tid. Ras­mus Vang­shardt min­des her Márquez mellem beg­y­n­delse og begrav­else. Det er ingen hem­me­lighed, at den colom­bianske for­fat­ter Gabriel …

Flyt jer, køer, for livet er kort! Læs videre »

Mo Yan: Litteratur, politik og Nobelpris

Er Mo Yan lakaj for et kor­rupt og dik­ta­torisk styre eller en frem­ra­gende sam­fund­skri­tik­er? Kan der over­hovedet skrives ægte lit­ter­atur i et land med cen­sur og et-par­ti styre?

Scroll til toppen