Tyrkiet

Mind the GAP

FOKUS: Imens ver­dens øjne har været ret­tet mod borg­erkri­gene i Syrien og Irak, har Tyrki­et færdig­gjort hele 21 megadæmninger i et sam­let dæmn­ingssys­tem. I cen­trum af pro­jek­tet står Atatürk-dæmnin­gen som sym­bo­l­et på Tyrki­ets kon­tro­ver­sielle vandpolitik.

Gezi-protesterne: Sociale medier og kampen om det politiske rum

Gezi-pro­test­erne: Sociale medi­er og kam­p­en om det poli­tiske rum Tyrki­ets nye rev­o­lu­tionære går på gaden med en smart­phone i baglom­men. De tweet­er direk­te fra Gezi-parken og udfor­dr­er magth­av­ernes førsteret til at definere, hvad offent­lighe­den må høre. Men er de sociale medi­er alene om at skabe poli­tiske forbedringer og er inter­net­tet kun på de svages side? …

Gezi-pro­test­erne: Sociale medi­er og kam­p­en om det poli­tiske rum Læs videre »

Scroll til toppen