Albert Scherfig

Fangelejren Horserød, 1941–1945

Pre­mier­løjt­nant Kjeld Feil­berg fik smu­glet et kam­era ind i Fan­gele­jren Horserød, mens han sad interneret der, og hans ille­gale fotografi­er vis­er fangernes liv bag pigtrådshegnet.

Fortidsbrug i nationalstatens tjeneste: Da vikingetiden blev opfundet

MIKROHISTORIE: Vikinge­ti­den blev opfun­det af 1800-tal­lets faglige og kul­turelle elite for at give den danske nation­alfølelse en salt­vandsind­sprøjt­ning så nation­al­stat­en ville bestå. I dette arbe­jde spillede arkæolo­gen J.J.A. Wor­saae en vigtig rolle.

Opgøret med den uskyldige kolonialisme

Skal det være muligt at skrive dan­sk koloni­tid ud af Dan­marks his­to­ri­er? Med sit værk “Because the Spir­its. A con­ver­sa­tion” vil Jean­nette Ehlers gøre op med koloni­ti­dens man­glende tilst­ede­værelse i de nationale fortællinger om dan­sk kulturarv.

Scroll til toppen