Jonas Krogh Madsen

Kulturarv: Historien til forhandling

FOKUS: Når vi udpeger vores kul­tur­arv, kæm­per vi ikke kun om at definere, hvem vi var engang og stadig er. Det han­dler også om, hvem vi gerne vil være i morgen.

Det andet FN

FOKUS: Det andet FN: FN er meget andet end 15 stat­srepræsen­tan­ter i en mahog­nibek­lædt sal. Dét FN, der vis­er sig, når Sikker­hed­srådet tages ud af lignin­gen, er et FN, der kon­stant bevæger ver­den omkring os. 

Grønland

Danmarks historie som kolonimagt er ikke død

FOKUS: Mens vi i Dan­mark har park­eret koloni­ti­den i his­to­riebøgerne, er den i Grøn­land og på de Amerikanske Jom­fruøer stadig alt for lev­ende. I de tidligere danske kolonier har man behov for at for­sone sig med for­tiden for at skabe sin egen fremtid. Dan­marks koloni­his­to­rie er ikke død.

Prognosens virkelighed

Prog­nosens virke­lighed I som­mers reg­nede regerin­gen med at 2012 skulle blive året, hvor økonomien endelig voksede. Det skete ikke, og Mar­grethe Vestager måtte erk­ende et fejl­skøn. Økonomiske prog­noser ned­jus­teres, opjus­teres og erstattes hele tiden af nyere, opdaterede prog­noser. I økonomipoli­tik har man altid blikket ret­tet mod en forestil­let fremtid. Det har man, for­di den politiske …

Prog­nosens virke­lighed Læs videre »

Scroll til toppen