Marie Weis

Caracallas termer

På Museo Arche­o­logi­co Nazionale di Napoli find­er man under navnet “Far­nese-sam­lin­gen” en række skulp­tur­er, der blev fun­det ved en udgravn­ing af Cara­callas ter­mer i Rom. Men når skulp­tur­er fly­ttes fra et bad til et muse­um, føl­ger den oprindelige kon­tekst ikke med.

Diamanten

Havde det ikke været for en snu brites sans for for­ret­ning og det sim­ple slo­gan ’A Dia­mond is for­ev­er’, ville dia­man­ten måske ikke være i så høj kurs, som den er i dag. Dens vær­di skyldes i høj grad ideen om dens sjælden­hed mere end dens egentlig sjældenhed.

Iran Khomeini

Iran udefra

FOKUS: Irans inden-og uden­rigspoli­tik i dag er dybt forankret i det 20. århun­dredes oliehan­del, iden­titet­spoli­tik, vestlig impe­ri­al­isme — og den islamiske rev­o­lu­tion. Vi indled­er serien ”Iran ude­fra” med et kort oprids af for­lø­bet op til rev­o­lu­tio­nen i 1979.

Scroll til toppen