Mikkel Flohr

“Flygtningekrisen” er en politisk krise

Han­nah Arendts essay “Vi fly­gt­ninge” beskriv­er de jødiske fly­gt­ninges umulige sit­u­a­tion før og under Anden Ver­den­skrig og udvikler deri­gen­nem en orig­i­nal analyse af fly­gt­ninge som et poli­tisk fænomen – en analyse der også kan hjælpe os med at forstå den såkaldte “fly­gt­ningekrise” vi står over­for i dag.

Hvad betyder sorte liv?

Black Lives Mat­ter-bevægelsen er på få år vok­set fra lokale pro­test­er mod poli­tidrab på unge sorte mænd til en nation­al bevægelse mod den sys­tem­a­tiske racisme i USA. Men bevægelsen er fort­sat kon­tro­ver­siel og mis­forståelserne er mange.

Historien spøger i britisk folkeafstemning om EU

Briterne skal snart stemme om de fort­sat vil være medlem­mer af EU. Debat­ten fokuser­er på nation­al suverænitet, migra­tion og økono­mi, men er i lige så høj grad præget af det his­torisk kom­plicerede forhold mellem Storbri­tan­nien og EU.

Scroll til toppen