Arbejdets randområder

Til­fø­jes alle indlæg i fokusse­rien Arbe­jdets randområder.

Mellem Alting og Ingenting. Franz Kafkas roman Slottet som sonde for titulaturen i dag.

FOKUS: Vores arbe­jde er ikke kun, hvad vi gør. Det er i høj grad også, hvad vi kalder os selv: Pro­fes­sor, kap­ta­jn, sko­mager, land­måler. Tit­u­la­tur­er gør det nemt at definere sig for sig selv og for andre, men hvad sker der når embe­det ikke føl­ger med titlen? Lars Kiilerich Laust­sen under­søger tit­u­la­turens betyd­ning fra Kaf­ka til i dag.

Samfundsnasserens revolutionære forhistorie

FOKUS: De dovne skal ikke have lov til at stemme. Det er en af Men­neskerettighed­ernes ofte over­sete point­er. Også under Den franske rev­o­lu­tion diskuterede man skel­let mellem de, der bidrager til sam­fun­det og de, der ikke gør. Gen­nem pam­flet­ter og satireteg­ninger fortæller lit­ter­at Jonas Ross Kjærgård sam­fund­snasserens rev­o­lu­tionære forhistorie.

Økonomiske parasitter

FOKUS: Kap­i­tal­is­ten er en par­a­sit, tig­geren er en par­a­sit, og den arbe­jd­sløse er en par­a­sit. Læs sønda­gens essay af filosof Patrick Cock­burn, der afs­lør­er, hvor­dan arbe­jdets fun­da­men­tale afhængighed udstilles som en ego­is­tisk blod­sug­n­ing. Læs og overvej hvilken type af par­a­sit, du selv er?

Scroll til toppen