Fascisme

Weimarrepublikkens banemænd?

Weimar-repub­likkens banemænd? His­to­rien om det tyske kul­tur­tidsskrift Die Tat er også his­to­rien om, hvor­dan den radikalkon­ser­v­a­tive tyske kul­turkri­tik i mellemkrigsti­den lod sig gribe af anti­demokratiske idéer og bidrog til Weimar­repub­likkens opløs­ning. Men har de radikalkon­ser­v­a­tive intellek­tuelle Hitlers mag­tovertagelse på samvit­tighe­den? Rikke Alberg Peters under­søger Die Tat-kred­sen og de intellek­tuelle anti­demokrater i mellemkrigsti­den.  FASCISTER I FÅREKLÆDER? …

Weimar­repub­likkens banemænd? Læs videre »

Fascister i fåreklæder?

Vi bringer her forordet og indled­nin­gen til bogen “Fas­cis­ter i fårek­læder? Den iden­titære bevægelse, Det Nye Højre og højr­eradikalis­men i det 21. århun­drede”, der er skrevet af Mathias 

Iceage og den fascistoide forvirring

Iceage og den fascistoide forvirring

Det køben­havnske punkband Iceage udgav for nylig deres andet album You’re Noth­ing til bege­jstring hos det inter­na­tionale anmelderko­rps. Men for nogle kri­tikere er ban­dets brug af rå fas­cis­toid æstetik for meget, og det bliv­er spurgt, om Iceage er en flok nordiske fas­cis­ter. Kan man direk­te iden­ti­fi­cere æstetiske sym­bol­er med poli­tisk hold­ning? Iceages inter­na­tionale suc­ces kom vist …

Iceage og den fas­cis­toide forvir­ring Læs videre »

Scroll til toppen