Køn

Kvinde kend din krop

I novem­ber udkom den nye udgave af den nyk­las­siske hånd­bog Kvin­de kend din krop. Majken Schmidt Søgaard har talt med redak­tør­erne bag bogen og spurgt dem, hvad der er nyt ved kvin­dekrop­pen i dag, og hvad der er nyt ved den nye udgave af Kvin­de kend din krop.

Frigørelsens skjulte magtudøvelse — køn og normer i børnehaven

Frigørelsens skjulte mag­tudøvelse — køn og normer i børne­haven Er det en befrielse eller et over­greb på børn, når tra­di­tionelle køn­sroller bry­des op af køn­sneu­trale børne­haver og kjoledansende drenge? Den såkaldt køn­sneu­trale svenske børne­have Egalia skabte for ca. 1 år siden heftig debat i Dan­mark omkring hvilken rolle det tra­di­tionelle 2‑kønssystem bør spille i børnepæd­a­gogikken. Debat­ten …

Frigørelsens skjulte mag­tudøvelse — køn og normer i børne­haven Læs videre »

Scroll til toppen