Mikrohistorie

Parcelhusdanmark og almindelighedens historie

MIKROHISTORIE: I 1950’erne blev kerne­fam­i­lien på egen par­cel det cen­trale omdrejn­ingspunkt for opbygnin­gen af et velfærdssam­fund baseret på effek­tivis­er­ing, pro­duk­tion og ikke mindst for­brug. Dette er fortællin­gen om en af disse fam­i­li­er — og sam­tidig hele Parcelhusdanmark.

Fortidsbrug i nationalstatens tjeneste: Da vikingetiden blev opfundet

MIKROHISTORIE: Vikinge­ti­den blev opfun­det af 1800-tal­lets faglige og kul­turelle elite for at give den danske nation­alfølelse en salt­vandsind­sprøjt­ning så nation­al­stat­en ville bestå. I dette arbe­jde spillede arkæolo­gen J.J.A. Wor­saae en vigtig rolle.

Når samfund politiserer sig selv

MIKROHISTORIE: Den Rus­siske Rev­o­lu­tion — mod­sat den Amerikanske eller den Franske Rev­o­lu­tion — endte i total­i­tarisme og Gulag. En over­set poli­tisk erk­læring kan måske vise rev­o­lu­tio­nens grundlæggende prin­cip, før den blev afs­poret og overtaget af Vladimir Lenin og hans kammerater.

Kunsten at koge en hundehvalp

MIKROHISTORIE: Hvad får en hofkirurg til at ty til kogn­ing af hun­de­hvalpe og blande den udkogte masse med moste reg­norme og akvav­it? Den franske renæs­sancekirurg Ambroise Paré gjorde det for­di han ikke kunne holde alter­na­tiverne ud. 

Scroll til toppen