Protest

Hvad betyder sorte liv?

Black Lives Mat­ter-bevægelsen er på få år vok­set fra lokale pro­test­er mod poli­tidrab på unge sorte mænd til en nation­al bevægelse mod den sys­tem­a­tiske racisme i USA. Men bevægelsen er fort­sat kon­tro­ver­siel og mis­forståelserne er mange.

Occupy Wall Street

Forandring forude: Deltag i modstanden!

FOKUS: Du er ikke et lån! Sådan lyder slo­ganet fra Strike Debt bevægelsen der er udsprunget af Occu­py Wall Street. I 2012 udgav de en man­u­al med råd og vejled­ning til hvor­dan forgæld­ede amerikanere kan gøre mod­stand imod deres studiegæld, bolig­gæld eller forbrugsgæld.

Tabish Khair: Råb op!

Ons­dag den 19. novem­ber blok­erede stud­erende dele af admin­is­tra­tionerne på uni­ver­siteterne i Århus og Køben­havn i protest imod regerin­gens uddan­nelses­re­former. Ved den tilhørende demon­stra­tion i Århus holdt lek­tor i engel­sk Tabish Khair en tale til de frem­mødte stud­erende. Vi bringer her tal­en i en dan­sk oversættelse.

Gezi-protesterne: Sociale medier og kampen om det politiske rum

Gezi-pro­test­erne: Sociale medi­er og kam­p­en om det poli­tiske rum Tyrki­ets nye rev­o­lu­tionære går på gaden med en smart­phone i baglom­men. De tweet­er direk­te fra Gezi-parken og udfor­dr­er magth­av­ernes førsteret til at definere, hvad offent­lighe­den må høre. Men er de sociale medi­er alene om at skabe poli­tiske forbedringer og er inter­net­tet kun på de svages side? …

Gezi-pro­test­erne: Sociale medi­er og kam­p­en om det poli­tiske rum Læs videre »

Scroll til toppen