Søren Kierkegaard

“Det, som vi har overset, det er Kierkegaard selv”

Den danske filosof Søren Kierkegaard var ikke bare en indad­vendt og ver­dens­f­jern eksis­tens- og kris­ten­dom­stænker. Han stod i brænd­punk­tet af det poli­tiske og er igen­nem hele sit for­fat­ter­skab ekstremt føl­som over for tidens tek­nol­o­giske, poli­tiske og sociale udviklinger. 

Officerer, tjenestepiger og skorstensfejere

Det danske for­lag Philosophia har netop udgivet en sam­ling af essays skrevet af den slovenske filosof Mladen Dolar. Dolar er en af de vigtig­ste filosof­fer i den såkaldte slovenske skole, der også tæller Slavoj Žižek og Alen­ka Zupančič, og han er bl. a. kendt for bogen A Voice and Noth­ing More. Vi bringer her sam­lin­gens første essay.

Tilbage til krisen

Kris­erne er over­alt: økonomiske, poli­tiske, økol­o­giske kris­er og boligkris­er. Kris­er, som efter sigende kan ramme os alle. Tilsvarende er forsø­gene på at und­slippe kris­erne; bankpakker, CO2-kvot­er og lån.

Fantasien om forførelsen

I dag fylder Dan­mark­shis­to­riens mest ind­fly­delses­rige filosof, Søren Aabye Kierkegaard, 200 år. Bag­grund fejr­er fød­sels­da­gen med et essay, hvor Andreas Vinther Jensen under­søger idéen om for­førelse i Kierkegaards for­fat­ter­skab. Læs, hvor­dan Kierkegaard kan bringe per­spek­tiv til The Game og dating.dk. I en tid, hvor så mange taler om for­førelse er det påfaldende, at så få …

Fan­tasien om for­førelsen Læs videre »

Scroll til toppen