Med byen som vidne

Til­fø­jes alle indlæg i fokusse­rien Med byen som vidne

Et europæisk ingenmandsland

FOKUS: Den nye Pots­damer Platz i Berlin er blevet et nyt ingen­mand­s­land – et iden­titet­sløst og his­to­rieløst sted, der hverken rum­mer sorg eller glæde.

Metropolen

FOKUS: I 2007 i Frankrig udkom bogen Den kom­mende opstand, der er under­skrevet bogen med det kollek­tive pseu­do­nym Den usyn­lige komité. Bogen er blevet kaldt en ter­ror­man­u­al af den franske regering. Bag­grund bringer i dag kapit­let “Metropolen”.

Resterne af Sovjetunionens ideologiske drømmelandskab

FOKUS: Mens det ide­ol­o­giske land­skab bliv­er gen­tænkt i Kijev, virk­er det til at Sov­je­tu­nio­nens gam­le mon­u­menter igen har fået nyt liv på Krimhalvøen i den nu annek­terede del af Putins Rusland.

Ruinerne af en by, der aldrig blev færdig

FOKUS: Ordos blev kaldt det “kine­siske Dubai”, men bag plakater­ne af de luk­suriøse byg­gerier med Hugo Boss-butikkerne og Guc­ci-butikkerne lig­ger ruin­erne af en by, der aldrig blev færdig.

Scroll til toppen