Uhørt

UHØRT

I fem podcasts træder vi et par skridt tilbage og forstår Donald Trump med historien som ramme. Vi bruger historiens store filosoffer, politiske og samfundstænkere til at læse Donald Trump idéhistorisk; de tænkere, som vi ikke længere kan høre, men måske alligevel kan sige os noget helt nyt om Donald Trump.

UHØRT #1: At erobre magten og beholde den — Niccolò Machiavelli læser Trump

PODCAST: Trumps kvin­de­f­jendske bemærkn­ing, ’Grab them by the pussy’ er ren Machi­avel­li, som når Machi­avel­li siger ”lykken er en kvin­de: og det er nød­vendigt, hvis man vil beherske den, at slå på den og støde til den.” Idéhis­torik­eren Mikkel Tho­rup har læst Don­ald Trump med renæs­sance­filosof­fen og den poli­tiske tænker … 
LÆS MERE
Scroll til toppen