Kina

Rural utopi i urban tidsalder — Ou Ning: Hvordan man laver sin egen utopi

Den kine­siske film­sk­aber, redak­tør, kura­tor og kun­st­ner Ou Ning udformede i 2010 notes­bo­gen Hvor­dan man laver sin egen utopi; en forestill­ing om en intellek­tuel geno­plivn­ing af et tabt, ruralt fæl­lesskab i lands­byen Bis­han i den østlige del af Cen­tralk­i­na. Notes­bo­gen er et mon­tageværk, som afføder næsten lige så mange spørgsmål som svar.

Kinas flydende befolkning — værdighed, merværdi og det uvurderlige

“Made in Chi­na” — men af hvem? I Kina er migrantar­be­jderne en hastigt vok­sende befolkn­ings­gruppe. De rejs­er fra provin­serne til stor­by­erne for at vare­tage manuelle jobs, bybe­folknin­gen ikke ønsker. De er kræfterne bag Kinas økonomiske frem­skridt, men laveste samfundsklasse.

Mo Yan: Litteratur, politik og Nobelpris

Er Mo Yan lakaj for et kor­rupt og dik­ta­torisk styre eller en frem­ra­gende sam­fund­skri­tik­er? Kan der over­hovedet skrives ægte lit­ter­atur i et land med cen­sur og et-par­ti styre?

Scroll til toppen