Podcast

UHØRT #3: Den alvorlige Pølsehans — Karl Marx læser Trump

PODCAST: Er Don­ald Trump vor tids Napoleon Bona­parte III? Det vil sige, er han det 21. århun­dredes eksem­pel på den farceagtige men alligev­el alvorlige poli­tiske led­er i Frankrig, der i 1851 uven­tet tiltog sig autoritær magt og året efter udråbte sig selv til Kejser?

UHØRT #2: Den dødelige gud — Thomas Hobbes læser Trump

PODCAST: Idéhis­torik­eren Math­ias Hein Jessen har læst Don­ald Trump med den poli­tiske tænker Thomas Hobbes til Bag­grunds bog “UHØRT! — idéhis­to­rien læs­er Don­ald Trump”. Du kan høre Math­ias Hein Jessens kapi­tel og et inter­view med ham i det andet afs­nit af UHØRT-podcasten.

UHØRT #1: At erobre magten og beholde den — Niccolò Machiavelli læser Trump

PODCAST: Trumps kvin­de­f­jendske bemærkn­ing, ’Grab them by the pussy’ er ren Machi­avel­li, som når Machi­avel­li siger ”lykken er en kvin­de: og det er nød­vendigt, hvis man vil beherske den, at slå på den og støde til den.” Idéhis­torik­eren Mikkel Tho­rup har læst Don­ald Trump med renæs­sance­filosof­fen og den poli­tiske tænker Nic­colò Machiavelli

Scroll til toppen