Søren Høgh Ipland

Kortlægning af datastrømmen

“Skyen” er ingen svævende kollek­tiv bev­id­s­thed, som vi kan synkro­nis­ere med og blive frie. Den er bygget, ejet og kontrolleret. 

Crowdsourcing er udnyttelsens skalkeskjul

Crowd­sourc­ing er udnyt­telsens skalkeskjul Crowd­sourc­ing er ker­nen i flere og flere af vor tids for­ret­ningsmod­eller. Det er blevet tolket som et tegn på inter­net­tets frigørende tri­umf. Desværre bety­der den nye mod­el også en inten­siveret udbyt­ning af arbe­jderne. Det men­er den tyske design­forsker Flo­ri­an Alexan­der Schmidt, der for et par uger siden talte på fes­ti­valen Transmediale …

Crowd­sourc­ing er udnyt­telsens skalkeskjul Læs videre »

The Pirate Bay skal dø

The Pirate Bay skal dø I week­enden havde Simon Klos­es doku­men­tarfilm The Pirate Bay — Away From Key­board pre­miere på Berli­nalen. Sam­tidig blev den lagt ud på The Pirate Bay som gratis down­load. Fildel­ingskul­turen er nået til film­fes­ti­valerne. Men er fil­min­dus­trien nået til fildel­ing? Og er ver­den virke­lig til fri brug? Dybt inde i et gran­it­mas­siv under …

The Pirate Bay skal dø Læs videre »

Facebook lukker filterboblen

Lukker Facebook filterboblen tættere om os?

Lukker Face­book fil­ter­boblen tæt­tere om os? I for­rige uge annon­cerede Face­book under en del hype en ny søge­funk­tion. Graph Search, som den hed­der, skal gøre det muligt at lave detal­jerede og per­son­lige søgninger i Face­books dybe base af social data. Er det et skridt nærmere på at udleve inter­net­tets poten­tiale som kom­mu­nika­tionsværk­tøj, eller bliv­er vi forseglet …

Lukker Face­book fil­ter­boblen tæt­tere om os? Læs videre »

Fight Club - Anonymous Project Mayhem

Mens vi venter på Project Mayhem

Mens vi ven­ter på Project May­hem I dag sker det. Ver­den, som vi kender den, ophør­er. Men selvom der ikke er udsigt til mete­or­regn eller gam­maglimt fra det ydre rum, skal vi måske for­berede os på en foran­dring inde­fra. Anony­mous har plan­lagt en ny fildel­ingsplat­form, der skal give alver­dens whistle­blow­ers et sted at lække alle …

Mens vi ven­ter på Project May­hem Læs videre »

Den frie verdens spøgelser

Den frie ver­dens spøgelser Med Invis­i­ble Chil­drens opmærk­somhed­skam­pagne KONY2012 fik ver­den en ny skurk — Joseph Kony. Eller nærmere kam­pag­ne­f­jen­den KONY. For i Invis­i­ble Chil­drens kam­pagne gen­nemgik Joseph Kony en trans­for­ma­tion, der ikke gjorde det let­tere at løse den kri­tiske sit­u­a­tion, men i stedet gravede hul­let end­nu dybere. Her er et forsøg på at genfortælle …

Den frie ver­dens spøgelser Læs videre »

Bag Anonymous’ maske

Vi hør­er om Anony­mous oftere og oftere. Vi genk­ender den smilende Guy Fawkes-maske. Men hvad er Anony­mous egentlig? Skal vi være bange?

The Internet is not a Dark and Scary Place

The Inter­net is not a Dark and Scary Place “You were right about Assange and Wik­ileaks, now make it stop!” Den amerikanske pol­i­cy råd­giv­er Ben Scotts tele­fon glød­ede med den slags besked­er fra amerikanske ambas­sadør­er efter Wik­ileaks’ læk­age af diplo­ma­tiske kor­re­spon­dancer i 2010. Men Scott kunne allerede den­gang svare, at det ikke ville stoppe. Om noget …

The Inter­net is not a Dark and Scary Place Læs videre »

Scroll til toppen