Kolonialisme

Diamanten

Havde det ikke været for en snu brites sans for for­ret­ning og det sim­ple slo­gan ’A Dia­mond is for­ev­er’, ville dia­man­ten måske ikke være i så høj kurs, som den er i dag. Dens vær­di skyldes i høj grad ideen om dens sjælden­hed mere end dens egentlig sjælden­hed.

Monument(al) uro i Sydafrika

Sid­ste år foran Uni­ver­si­ty of Cape Town udspillede der sig et opgør med for­tidens ure­t­færdighed­er og om kom­plekse spændinger i nuti­dens Sydafri­ka.

Slaget ved San Domingo

Haiti og den historiske gæld

FOKUS: Den franske Konge Charles X gav i 1825 Haiti sin anerk­endelse som selvstændig repub­lik. Med anerk­endelsen ful­gte en kæmpe gæld over­draget af 12 tungt armerede krigsskibe. Post­doc i inter­na­tionale studi­er Astrid Non­bo Ander­sen stiller påny spørgsmålet om, hvem der egentlig skylder hvem?

Grønlandsk familie

Grønland vil skrive sin egen historie

FOKUS: For mange tidligere kolonier gælder det, at his­to­rien om dem selv ikke er skrevet af dem selv, men af deres tidligere kolonimagter. Grøn­lands For­son­ingskom­mis­sion han­dler der­for om at ero­bre his­to­rien tilbage på egne præmiss­er.

Hans Egede

Forsoningskommissionen og fortiden som koloni

FOKUS: Helle Thorn­ing-Schmidt afviste i august 2013 at delt­age i Grøn­lands For­son­ingskom­mis­sion med ordene ”Vi har ikke behov for for­son­ing”. Kom­mis­sio­nen er blevet opret­tet uden dan­sk bidrag, men med delt­agelse af den grøn­landske his­torik­er Jens Hein­rich.

Et lands uafrystelige historie

Con­gos his­to­rie skal ikke fortælles fra et europæisk per­spek­tiv, men ses igen­nem kvin­derettigheds­forkæm­perens modi­ge, afmægtige øjne og fortælles af bør­nesol­datens forskruede stemme. Adjunkt ved Insti­tut for Kul­tur og Sam­fund ved Aarhus Uni­ver­sitet, Casper Ander­sen, har skrevet et anmeldelseses­say over David van Rey­broucks værk, Con­go: His­to­rien om Afrikas Hjerte, der fortæller den cen­tralafrikanske stats his­to­rie fra …

Et lands uafrys­telige his­to­rie Læs videre »

Scroll til toppen