Korte introduktioner

Til­fø­jes alle artikler/indlæg, som tilhør­er for­matet Korte introduktioner

Toni Morrisons Uhyggelige Amerika. En meget kort introduktion til Toni Morrison

Toni Mor­risons Uhyggelige Ameri­ka. En meget kort intro­duk­tion til Toni Mor­ri­son INTRODUKTION: Mord, magi, forvredne kroppe, dødelige fjend­sk­aber og skræm­mende fortællinger har for Toni Mor­ri­son tjent det for­mål at vriste sorte amerikanere ud af for­tidens glem­sel og ind i USA’s his­to­rie og bev­id­s­thed. Lek­tor Clara Junck­er intro­duc­er­er til et for­fat­ter­skab, der kredsede om det uud­talte og …

Toni Mor­risons Uhyggelige Ameri­ka. En meget kort intro­duk­tion til Toni Mor­ri­son Læs videre »

Mandshoved (selvportræt). Papirklip af H.C. Andersen. Brugt med tilladelse fra Odense Bys Museer - H.C. Andersens Hus.

Et kulturelt ikon. En meget kort introduktion til H.C. Andersen

Kært kul­turikon har mange betyd­ninger. Men hvad find­er man bag glans­billed­erne? Læs kul­tur­forsker Anne Klara Boms meget korte intro­duk­tion til H.C. Ander­sen — og de kul­turelle betyd­ninger og funk­tion­er, der stadigt knyttes til ham. 

Jonathan Swift

Jonathan Swifts latter. En meget kort introduktion til Jonathan Swift

Den danske over­sæt­ter Hans-Jør­gen Birk­mose giv­er her en meget kort intro­duk­tion til Jonathan Swifts liv og satiriske univers. Det er et univers spændt ud mellem ide­al­er og virke­lig, hvor vi både ler af og med hov­ed­per­son­erne i al deres fortvivlelse.

Knut Hamsun

Hamsuns sultekunstner. En meget kort introduktion til Knut Hamsun

INTRODUKTION: 1900-tal­let springer ud af den norske for­fat­ter Knut Ham­suns bog ”Sult”. Pro­fes­sor emer­i­tus Peer E. Sørensen, der har skrevet bogen Ham­suns sul­tekun­st­ner, vis­er her, hvor­for vær­ket har trukket så dybe spor i mod­erne lit­ter­atur – fra Franz Kaf­ka til Paul Auster. 

Stefan Zweig

Sidste nyt fra aftenlandet. En meget kort introduktion til Stefan Zweig

INTRODUKTION: Den østrigske for­fat­ter Ste­fan Zweig sam­lede på store, man­dlige per­son­lighed­er, som han kunne beun­dre, ryge cig­a­r­er og spille skak med og skrive om. Jør­gen Her­man Mon­rad giv­er en kort, per­son­lig intro­duk­tion til for­fat­teren Ste­fan Zweig, der længtes efter førkrigslivet, hvor de store mænd end­nu levede.

Thomas Bernhard

Den furiøse prosa. En meget kort introduktion til Thomas Bernhard

INTRODUKTION: Den østrigske for­fat­ter Thomas Bern­hard ind­tager en stor plads i Dan­marks lit­terære land­skab netop nu. Hans vrede prosa, der i disse år flit­tigt bliv­er over­sat til dan­sk, går rent ind hos de dekadencekri­tiske, let kyniske læsere.

Scroll til toppen